Personvern

-det er livskvalitet det handler om

Blåresept - vi har kompetansen!

Personvern

 

Personopplysninger

 

Bandabutikken AS er ansvarlige for behandling av de personopplysningene du overlater til oss som navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer samt e-postadresse. Vi kommer til å behandle dine personopplysninger for å kunne administrere dine innkjøp, for markedsføringsformål ved blant annet elektroniske kommunikasjonstjenester, samt for å kunne utvikle våre produkter og tjenester. Dine personopplysninger vil ikke bli gitt til tredjepart. Bandabutikken vil komme til å lagre dine opplysninger i sine skytjenester, men bil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å yte tjenesten til deg som kunde. Vi ser deg også som kunde i løpet av den tiden som din garantitid løper på produkt(-er) som du har kjøpt av oss, og så lenge du er villig til å stå på en liste for utsending av informasjon. Gjennom kjøp av produkt(-er) fra vårt sortiment, samtykker du til en slik behandling av dine personopplysninger som angis ovenfor. Du kan helt eller delvis tilbakekalle ditt innleverte samtykke ved skriftlig beskjed til oss på nedenfor angitte adresse. Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Om du ikke vil at dine personopplysninger skal benyttes for direktemarkedsføring, ber vi deg enten ringe oss på telefonnummer 56369511,, sende en e-post til oss på post@Bandabutikken.no eller skrive til Bandabutikken AS, Kolåsvegen 7, 5955 Lindås og gi oss beskjed om dette. Du har som kunde rett til, etter skriftlig beskjed til oss på ovenfor nevnte adresse, å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, og hvordan disse opplysningene benyttes. Du har også rett til å forlange at vi retter eller tar bort feilaktige opplysninger om deg.

 

Kontakt oss

 

Bandabutikken AS

Lindås Senter

Kolåsvegen 7

5955 LINDÅS

 

 

Tlf: 56 36 95 11

Mobil: 94 98 71 52

 

 

E-post: post@bandabutikken.no

 

Våre kjennetegn

 

•Vi har alltid tid til deg.

 

•Vi er spesialister på vårt fagområdet.

 

•Vi er faglig oppdaterte og vet hva som finnes av hjelpemidler til enhver tid.

 

•Vi foretar hjemmebesøk etter avtale.

 

•Vi bringer varene hjem til deg gratis, hvis du ønsker det.

 

•Hos oss får du produkter som passer deg best!

 

BANDABUTIKKEN AS © 2013

LINDÅS SENTER 5955 LINDÅS | 56 36 95 11