Kateter

Kateter


Urinretensjon er når urintømming forhindres eller vanskeliggjøres grunnet obstruksjon eller annen skade.Behovet for å drenere urinen via forskjellige typer katetre vil kunne være tilstede enten i påvente av en operasjon, eller som terapi etter et inngrep eller skade.


Forstørret prostata er den vanligste årsaken til retensjon hos menn, spesielt fra 70 år og oppover. Hos kvinner er prolaps av blære eller endetarm viktigste årsak til obstruksjon.


Det finnes flere produkter som kan avhjelpe situasjonen. Kontakt gjerne en av våre dyktige ansatte helsepersonell for råd og veiledning. Behovet for endringer av størrelser og type kateter er ikke et uvanlig fenomen.