Hjelpemidler

Hjelpemidler


Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer. Har man det varig, over to år, og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan man få stønad til hjelpemidler fra folketrygden.


Har man et kortvarig behov for hjelpemidler (f.eks. krykker), eller trenger andre hjelpemidler etter en operasjon eller ved en akutt skade må man ofte skaffe seg disse hjelpmiddlene selv.


Vi har stokker, krykker og gripetenger. Vi har ADL produkter dvs hjelpemidler for at forenkle hverdagen for den som har en nedsatt mobilitet.