Informasjonskapsler (Cookies)

Personvernerklæring

 

Personopplysninger

Bandabutikken behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovverk, inkludert EUs personvernforordning.

 

Behandlingsansvarlig

Bandabutikken AS, org. Nr. 996384977, med adresse Kvassnesvegen 3, 5914 Isdalstø, Norge er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Bandabutikken har ansvar for at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Våre kontaktopplysninger er Bandabutikken as, Kvassnesvegen 3, 5914 Isdalstø, post@bandabutikken.no eller 94987152.

 

Personopplysninger som du gir til oss

Når du gjennomfører et kjøp hos Bandabutikken, gir du personopplysninger til oss. Det samme gjelder når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, benytter deg av våre tjenester på vår nettside og sosiale medier eller benytter deg av din eventuelle garanti, angrerett eller reklamasjon. Personopplysningene du gir til oss, og som vi behandler, kan f.eks. være ditt navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer samt e-postadresse.

 

Sensitive opplysninger

I forbindelse med at vi behandler dine resepter vil vi oppbevare sensitive opplysninger, siden helseopplysninger blir regnet for å være sensitive. For at vi skal kunne behandle dine resepter må vi oppbevare navn, adresse, personnummer, evt. telefon og epost, din reseptinformasjon og kjøpshistorikk.

 

Personopplysninger som vi har samlet inn fra deg

Når du gjennomfører et kjøp hos Bandabutikken, vil vi behandle opplysninger om kjøpet og din kjøpshistorikk. Når du benytter deg av vår nettside, vår nettbutikk eller våre sosiale medier vil vi også behandle personopplysninger som informasjon om din IP-adresse, operativsystem og hvilke varer du har besøkt eller lagt i handlekurven.

 

Formål med behandlingen og juridisk grunnlag

 

Vår avtale og administrasjon av ditt kjøp

Bandabutikken vil behandle ditt navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer og din e-postadresse, opplysninger om dine kjøp samt opplysninger med tanke på ditt bruk av våre sosiale medier med formålet å kunne administrere vårt kundeforhold til deg, inkludert dine kjøp og din kundekonto. Bandabutikken behandler ditt personnummer i forbindelse med reseptbehandling. Det juridiske grunnlaget for Bandabutikken sin behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å iverksette tiltak før en slik avtale inngås. Med unntak av ditt personnummer vil Bandabutikken også behandle ovennevnte personopplysninger i den hensikt å kunne behandle ditt eventuelle krav om bruk av angrerett, garanti eller reklamasjon. Det juridiske grunnlaget for Bandabutikken sin behandling i denne delen er at det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen med deg. Personopplysningsbehandling i forhold til angrerett og reklamasjon skjer også med bakgrunn i det juridiske grunnlaget for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler Bandabutikken.

Dersom du ikke oppgir ovennevnte personopplysninger, har Bandabutikken ikke mulighet for å levere produkter eller oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

 

Markedsføring av våre varer

Har du gitt ditt samtykke til å motta markedsføring, som f.eks. nyhetsbrev eller kampanjetilbud om våre produkter via e-post, SMS eller post, vil Bandabutikken også behandle ditt navn, mobil- og telefonnummer, e-postadresse og din kjøpshistorikk for markedsføringsformål. Det juridiske grunnlaget for Bandabutikken ‘s behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke som vi får i forbindelse med ditt kjøp av produkt (-er) fra vårt sortiment. Du gir ditt samtykke ved at du velger Ja eller Nei i valget i nettbutikken, eller ved at du fyller ut en samtykkeerklæring som på annen måte blir forelagt deg i butikk/utstillinger/kurs osv. Du kan når som helst trekke ditt samtykke ved å sende oss en e-post på post@bandabutikken.no.

 

Regnskap

Bandabutikken behandler opplysninger om den transaksjonen som har skjedd mellom deg og Bandabutikken for regnskapsmessige formål. Bandabutikken vil av den årsak behandle informasjon om kjøpet, ditt navn, adresse, mobil- og telefonnummer og din e-postadresse. Det juridiske grunnlaget for Bandabutikken ‘s behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse på påhviler Bandabutikken.

 

Behandling av tredjepart og overføring av personopplysninger

Bandabutikken kan gi dine personopplysninger til tjenesteleverandører som behandler personopplysninger for vår regning, såkalte personopplysningsfullmektige. Dine personopplysninger kan også behandles av våre samarbeidspartnere. Vi har avtale med våre personopplysningsfullmektige som sikrer at de behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og våre instruksjoner. En tredjepart som vi gir dine personopplysninger til er for eksempel speditører i forbindelse med levering av varer.

Bandabutikken kan gi dine personopplysninger til myndigheter som krever at Bandabutikken gir ut slike personopplysninger.

Bandabutikken og Bandabutikken ’s samarbeidspartnere behandler som hovedregel dine personopplysninger kun innen EU og EØS. Skulle personopplysninger bli behandlet utenfor EU og EØS, vil Bandabutikken iverksette tiltak for å sørge for at dine personopplysninger fortsetter å være beskyttet, og også iverksette de tiltakene som kreves for å overføre personopplysninger til land utenfor EU og EØS på lovlig vis.

 

Tidsperiode for behandling og lagring

Vi behandler kun personopplysninger så lenge det er behov for å bevare dem for å oppfylle formålene som informasjonen ble gitt eller samlet inn for. Samme personopplysning kan lagres på flere forskjellige steder for ulike formål. Det kan innebære at en opplysning som er fjernet fra et system fordi den ikke lenger er nødvendig for formålet, kan forbli i et annet system der den er lagret etter avtale, eller for annet formål der personopplysningen fortsatt er nødvendig.

 

Personopplysninger som Bandabutikken behandler med hensikt å administrere kundeforhold, inkludert dine kjøp, eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller avtaler, f.eks. imøtese garanti- og reklamasjonsforsikringsforpliktelser med deg, behandles i den tiden det er nødvendig for at Bandabutikken skal kunne administrere kundeforholdet og oppfylle sin avtale eller juridiske forpliktelser overfor deg.

Har du gitt samtykke til å få direktemarkedsføring og nyhetsbrev fra Bandabutikken, vil vi lagre ditt navn, mobil- og telefonnummer, din e-postadresse og din kjøpshistorikk til du har avregistrert deg, tilbakekaller ditt gitte samtykke, eller ber oss slutte å kontakte deg. I forbindelse med dette vil Bandabutikken, i den grad Bandabutikken behandler personopplysninger relatert til profilering, fjerne de personopplysningene som har en forbindelse med direktemarkedsføringen.

 

Personopplysninger som Bandabutikken behandler for regnskapsmessige formål bevares i 10 år i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

 

Personopplysninger som Bandabutikken behandler for statistiske formål, vil ikke lenger være mulig å koble til deg som individ etter at aktuelt regnskapsmateriale er fjernet.

 

Dine personopplysninger kan bli lagret lenger enn angitt over dersom det kreves for å overholde juridiske krav, forskrifter eller myndighetsvedtak.

 

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å skriftlig kreve å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også når som helst kreve rettelser av feilaktige opplysninger. Du har også rett til å be oss fjerne eller begrense de personopplysningene vi har om deg, og at vi gir deg en kopi av disse.

 

Rett til innvendinger

Du kan når som helst ha innvendinger mot at dine personopplysninger behandles for direktemarkedsføring og/eller profilering. Vil du ikke at vi behandler dine personopplysninger for dette/disse formål, ber vi deg enten om å ringe oss på telefonnummer 56 36 95 11, sende e-post til oss på post@bandabutikken.no eller skrive til Bandabutikken AS, Kvassnesvegen 3, 5914 Isdalstø. Vi vil da slutte med behandling av dine personopplysninger for dette/disse formål, og fjerne opplysningene forutsatt at vi ikke må fortsette å behandle dem for andre formål i henhold til denne erklæringen.

 

Rett til å tilbakekalle ditt samtykke

Du kan når som helst, helt eller delvis, tilbakekalle ditt samtykke om behandling av personopplysninger ved at du, kontakter oss via våre kontaktopplysninger over. Dersom du tilbakekaller ditt samtykke, ber vi deg notere at dette ikke påvirker lovligheten av den behandlingen som tidligere har skjedd på grunn av samtykket før dette tilbakekalles. Bandabutikken kan også, under visse omstendigheter, ha et annet juridisk grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger der vi kan ha rett til å fortsette behandlingen.

 

Rett til å klage

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med daglig leder på post@bandabutikken.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til www.datatilsynet.no.

 

Juridiske opplysninger

Bandabutikken AS

Kvassnesvegen 3

5914 Isdalstø

post@bandabutikken.no

Tlf. 56 36 95 11 / 94 98 71 52

 

Daglig Leder:

Janne Berger

janne@bandabutikken.no