Midd sengetrekk

Midd sengetrekkMidden finner mye næring i sengen, da den spiser hudavfall (flass) som vi legger igjen når vi sover. Midden legger igjen avføring når den er på leting etter mat, og det er middens avføring som kan gi allergiske plager. En midd lever bare en måneds tid, men hunnen legger 20-30 egg av gangen, og formeringen kan derfor føre til store mengder midd når innemiljøet gir gode betingelser for det. Husmidd er 0,2 til 0,3 mm lange. Den har åtte ben, og er nærmest beslektet med edderkopper og flått.


Midden trives best når det er litt høy fuktighet (50 – 70% RF), og relativt varmt (22 – 30° C). Midden trives derfor godt i sengen, og formerer seg i sengetøy, madrasser, dyner og puter.


Bortsett fra at de lett gir allergier og allergiske plager, er midden ufarlig for mennesker – de biter ikke, og sprer ikke smitte av noe slag. Det er midd overalt, men de trives best i sengen. Og siden vi oppholder oss mye i sengen, er midd her et stort problem for middallergikere. Middtrekk anbefales derfor på pute, dyne og madrass.


Folketrygdloven § 5-22


Til barn og ungdom med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass- og puteovertrekk. Utgiftene kan dekkes fullt ut ved bidrag med inntil kr. 1.250,- inkl. mva. for madrassovertrekk, og kr. 250,- inkl. mva. for puteovertrekk. Overtrekkene skal være av en type som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.


Hjelpemidlene må rekvireres av spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre- nese- halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også rekvirere hjelpemidlene for trygdens regning.